Welkom bij de PvdA Alblasserdam

De afdeling Alblasserdam van de PvdA is een actieve mix van oud en jong die zich gezamenlijk inzetten voor het belang van alle Alblasserdammers. Hierbij staat voorop dat we op willen komen voor de belangen van ALLE burgers en daarbij geen groepen uitsluiten van de samenleving. Samenleven doen we in Alblasserdam dan ook vooral samen.


Wim van Krimpen is burgerraadslid

5 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2017 werd Wim van Krimpen benoemd als burgerraadslid voor de PvdA Alblasserdam. We feliciteren Wim met zijn benoeming. Met de benoeming van Wim heeft de fractie nu drie burgerraadsleden. De andere zijn zijn Rene Zonnebeld en Orhan Yilmaz.

lees verder »

Politiek Café over toekomst molengebied Kinderdijk

21 oktober 2017

Vrijdag 27 oktober a.s. organiseert PvdA afdeling Alblasserdam een politiek café over de toekomst van het molengebied Kinderdijk. De thema’s die aan de orde komen zijn: hoe leiden we de groeiende toeristenstroom in goede banen en hoe behouden we het authentieke karakter van het gebied. Sprekers zijn Kees van der Vlist (directeur Stichting Wereld Erfgoed

lees verder »

Rinus Bedankt!

14 oktober 2017

Tijdens de fractievergadering vanavond hebben we ons oud fractie voorzitter Rinus van Lavieren bedankt voor zijn jaren lange inzet als fractie voorzitter voor ons partij.  Nogmaals; Rinus bedankt. Haci Erdogan neemt de taak van fractie voorzitter van hem over. We wensen Haci heel veel succes en wijsheid toe.

lees verder »

Ger Reemers gaat met pensioen

8 oktober 2017

Samen met Rinus afscheid genomen van de bekendste opbouwwerker van Alblasserdam. Ger Remmers gaat met pensioen. We wensen Ger heel veel succes in zijn verder leven. Ger bedankt voor al je inzet voor ons mooie dorp.

lees verder »

Ledenvergadering

19 september 2017

Op donderdag 7 september 2017 werd in Cultureel centrum De Landvast een ledenvergadering gehouden. Met de aanwezige leden werd tijdens deze vergadering, naast andere agendapunten, veel aandacht besteed aan de komende gemeenteraad verkiezingen. Aan de orde kwam het concept verkiezingsprogramma, concept kandidatenlijst en de verkiezingscampagne. De eerste vijf van de kandidatenlijst werd wel vastgesteld. Eind

lees verder »

We waren er weer

17 september 2017

Op zaterdag 16 september 2017 waren we als fractie en bestuur weer zoals gewoonlijk aanwezig op het Havenfestival. Dit keer stonden we naast de ingang van de Grote Kerk. In de loop van de dag hebben we heel veel mensen mogen spreken en hebben wensen/klachten en suggesties opgehaald bij onze inwoners. Deze input zal zoveel

lees verder »

Wethouder Dorien Zandvliet lijsttrekker PvdA Alblasserdam

17 september 2017

Op de ledenvergadering van de PvdA van 7 september jl. is Dorien Zandvliet gekozen tot lijsttrekker en kandidaat-wethouder voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In het huidige college van B&W is Dorien wethouder welzijn, jeugd en cultuur. De top-vijf van de kandidatenlijst bestaat verder uit Haci Erdogan (thans fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad),

lees verder »

Perspectienota 2018

9 juli 2017

Voor de Perspectiefnota 2018 hebben wij als PvdA 3 moties ingediend . Een van de moties ging over het beëindigen van het lozen van verontreinigd afvalwater in de rivier door het bedrijf Chemours uit Dordrecht. Hieruit wordt drinkwater voor Alblasserdam gewonnen. Alle fracties waren het met ons eens. Deze motie houdt in dat het college

lees verder »

Nieuw Evenementenbeleid

3 juli 2017

Met de instemming van de raad heeft Alblasserdam een nieuw Evenementenbeleid. Een beleid waar de meeste organisatoren erg blij mee zullen zijn.  Ca. 85-90% van de evenementen vallen onder alleen een meldplicht en een vergunning is dan niet meer nodig. Dit zal met zich meebrengen dat voor dit soort evenementen ook geen leges (kosten) in

lees verder »

Officiële opening Bos Rijkee

11 mei 2017

Als PvdA fractie ( Rinus van Lavieren, Jan Lock en Haci Erdogan) zijn we aanwezig geweest bij de officiele opening van Bos Rijkee.  Na de opening hebben we een rondje gedaan in het bos en hebben het kunstwerk bezichtigd. Het is echt een aanrader. Van ons bezoek hebben we foto’s gemaakt.

lees verder »