Blik op de Raad – November 2014

2e Bestuursrapportage.

De raad heeft in de vergadering van 28 oktober de 2e bestuursrapportage vastgesteld.
De 2e burap is een helder en duidelijke weergave van de stand van zaken van de tot nu toe bekende financiële afwijkingen en mogelijke risico’s voor het lopende jaar 2014.

Ook wordt er gerapporteerd over de stand van zaken m.b.t. uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en belangrijke projecten.
Een controle moment voor de raad!

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de begroting goed wordt gevolgd en er geen bijzonderheden zijn te vermelden anders dan dat de 2e burap afsluit Met €16.000 negatief.

Dit samengevoegd met het resultaat van de 1e burap, € 86.000 positief, geeft een totaal resultaat op de begroting van €70.000 positief.

De PvdA is tevreden over het resultaat tot nu toe.