Blik op de Raad- April 2015 (2)

In de raad van 21 april werd ons gevraag een “ontwerp-verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het stallen van meer vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen. Hoewel alle wettelijk benodigde procedures waren doorlopen en de VeiligheidsRegio een positief advies had uitgebracht, bleef het voor de PvdA onduidelijk of elke vorm van calamiteit wel was meegewogen. In de onderliggende stukken werd steeds uitgegaan van één wolk brandbare of toxische stof. Wat als er meerdere wolken zouden zijn ? Op vragen van de PvdA is uitgezocht of deze mogelijkheid wel was meegewogen en als acceptabel bevonden. Tot onze grote opluchting bleek dat wel het geval, hoewel het niet in de rapportages met zoveel woorden was weergegeven. Voor de PvdA is en blijft veiligheid een grote prioriteit.