Blik op de Raad – December 2014

Luchtkwaliteit
Wij zijn blij met het besluit om de meetgegevens van de luchtkwaliteit real-time te publiceren op www.luchtmeetnet.nl. Jarenlang hebben we gepleit om de gegevens over de luchtkwaliteit op de gemeentelijke website op te nemen. Dit omdat wij vinden dat onze inwoners recht hebben op kennis van deze feiten. We begrijpen dat de DCMR (Milieudienst Rijnmond) eerst een conclusie kan geven als de gegevens over een geheel jaar bekend zijn. De tot nu toe bekend geworden meetwaarden over de eerste drie kwartalen geven aanleiding om te veronderstellen dat ook de jaargegevens niet gunstig zullen zijn. We zien belangstellend uit naar het actieplan van het college en verwachten dat hierin is opgenomen het verkeer, dat via de Helling binnenkomt of uitgaat, te tellen.