Blik op de Raad – December 2015

Van school naar Partici-Pand.

Het voormalige schoolgebouw aan de Lelsstraat krijgt een mooie nieuwe bestemming, passend binnen de doelen van de Samenlevingsagenda, het Beleidsplan WMO en de doelen vanuit de Participatiemaatschappij. Dit gemeentelijk monument wordt voorlopig 5 jaar ingezet voor een initiatief vanuit de samenleving. Alle gebruikers leveren een bijdrage aan het sociaal gebeuren, voor jong en oud, in Alblasserdam. E-wheels, Helpende Handen en Wooncadans ondersteunen mensen om zelfstandig te kunnen wonen. De Barber-shop is tevens een ontmoetingspunt voor jongeren. Beweging, voor jong en oud, wordt mogelijk gemaakt door YV-Dance. Yulius en ASVZ gaan het gebouw gebruiken voor inloop van ambulante patiënten. Kortom een initiatief wat we als PvdA van harte ondersteunen.