Blik op de Raad – Dijk en Haven

PvdA positief over bouwen Dijk en Havenwoningen.

De feiten:

  1. In het oorspronkelijke plan waren er dijk en havenwoningen gepland,
  2. Dat dit plan door de economische situatie is gewijzigd,
  3. De PvdA blij is dat er woningen worden gebouwd met een relatief lage huur.

De PvdA stoort zich er ernstig aan dat de bewoners van Alblasserwerf er bij voorbaat vanuit gaan dat deze bouw er toe leidt dat de bewoners ongewenst sociaal gedrag gaan vertonen. De motivatie van de huidige bewoners vindt de PvdA onredelijk, ondoordacht en bevooroordeeld. Als PvdA nemen we afstand van dergelijke redeneringen.

In overleg met de huidige bewoners van Alblasserwerf komen er 3 woningen minder en is de beeldkwaliteit verbeterd.

Een hele verbetering voor Alblasserdam met ook nog een veilig fietspad.