Blik op de Raad – Eindejaarsblik

‘PvdA Alblasserdam – Sterk Lokaal’
Deze titel was het motto waar wij de verkiezingen mee in zijn gegaan. Wij bedanken de Alblasserdammers die het de PvdA mogelijk hebben gemaakt in het college te blijven.

Zo kunnen wij onze speerpunten “gewoon goed werk” en “versterken van de sociale samenhang” uitvoeren. En dat is hard nodig, het sociaaldemocratisch gedachtegoed staat onder druk maar is en blijft de beste basis om deze, voor velen barre tijden, het hoofd te bieden.

Het stimuleren van de werkgelegenheid, ondersteunen van werkzoekenden en goede stageplaatsen voor scholieren in het beroepsonderwijs zijn daarom een prioriteit binnen het gemeentelijk beleid.
In het overgangsjaar 2015 zal de PvdA, onder het motto “Zorgen voor Zorg” er scherp op blijven toezien dat de transities Jeugdhulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning/ AWBZ en de Participatiewet goed verlopen. Er moet worden voorkomen dat mensen door deze veranderingen tussen wal en schip terecht komen. Wij hebben als PvdA bedongen dat de gemeente hier een sociaal vangnet voor vormt.

Het welzijnswerk binnen de “Stichting Welzijn Alblasserdam” wordt hierdoor veel belangrijker, zij mogen rekenen op alle noodzakelijke steun van de PvdA. Zo kan het niet zo zijn dat de Sociale Dienst Drechtsteden geld overhoudt terwijl er nog steeds mensen zijn die hulp te kort komen.
De PvdA dankt alle vrijwilligers voor hun enorme inzet voor Alblasserdam. Maar ook alle hulpdiensten als Politie, Brandweer e.d. zijn we dank verschuldigd.

De PvdA Alblasserdam wenst alle Alblasserdammers een goede jaarwisseling en een voorspoedig sociaal 2015 toe.