Blik op de Raad – Februari 2015

Basisscholen verduurzamen
Als het om de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid gaat vindt het college de PvdA per definitie aan zijn zijde. Zo ook bij het voorstel om de meevaller bij de bouw van de Beukelmanschool van € 270.000 te bestemmen voor het verduurzamen van de lokale schoolgebouwen. De scholen zullen zelf geld vrijmaken voor educatie over duurzaamheid en duurzaamheidsmaatregelen. De schoolbesturen en de wethouder hebben zich verenigd in het Op Overeenstemming Gericht Overleg. Van hieruit zullen de voorstellen komen.
Alvorens het geld beschikbaar wordt gesteld heeft de wethouder de voorstellen getoetst op duurzaamheid, kosten en effecten. Het plan past uitstekend in de samenlevingsagenda 2014 – 2018, vernieuwend, stimulerend, faciliterend en ondersteunend.