Blik op de Raad – Januari

De PvdA feliciteert haar wethouder Ad Cardon. Onder zijn bezielende leiding zijn er weer twee projecten, in goed overleg met de omwonenden, van de grond gekomen.

Als eerste; De Van Eesterensingel. In juli 2013 is het project gestart, met als duidelijke randvoorwaarde dat het gehele project tot stand moest komen in goed overleg met de bewoners. Nu kan er tot ieders tevredenheid aanbesteedt gaan worden en kan er in het voorjaar met de werkzaamheden begonnen worden.

Ten tweede; De herinrichting Polderstraat. Op initiatief van de bewoners, m.n. ook de kinderen, is dit project ter hand genomen. Het resultaat mag zich laten zien. Tevreden bewoners en daar horen uiteraard de kinderen bij. Met in een later stadium, als kers op de taart, het aanbrengen van de authentieke verlichting.