Blik op de Raad – Juli 2014

Burgemeester Blase gaat Alblasserdam verlaten voor een nieuwe uitdaging in Vlaardingen.

Onverwacht in tijd omdat we ons allen wel realiseerden dat een zo goed bestuurder als burgemeester Blase is, niet voor Alblasserdam behouden kon blijven.

Jammer voor Alblasserdam maar voor dhr. Blase een fantastische kans om zijn kwaliteiten in Vlaardingen in te zetten om ook deze gemeente om te vormen tot een goed bestuurde gemeente met een goed functionerende organisatie.

Bert wij wensen je veel wijsheid toe in je nieuwe uitdaging.

In deze wat roerige tijd hebben we als raad de samenlevingsagenda en de perspectiefnota behandelt.

Belangrijke voor de PvdA is dat de samenlevingsagenda de inwoners van Alblasserdam

Uitnodigt om mee te doen en mee te denken bij de uitvoering van deze agenda.

De voor de PvdA belangrijke punten in de samenlevingsagenda zijn de decentralisaties en de jeugd.

Alblasserdam staat in deze voor een grote uitdaging en wij vinden dat de uitvoering van de verschillende decentralisaties samen met de bevolking moeten worden gerealiseerd. Dat er dus goed naar de inwoners van Alblasserdam wordt geluisterd.

Voor de jeugd van Alblasserdam moeten we zorgdragen voor goede en betaalbare huisvesting om deze jeugd in Alblasserdam te houden en om Alblasserdam interessanter te maken door meer gezelligheid te creëren op het raadhuisplein..

Voor de jaren 2014 tot 2018 is er een nagenoeg sluitend perspectief en zijn er voldoende reserves opgebouwd om vertrouwen te hebben in de toekomst.