Blik op de Raad – Juli 2015

Korte terugblik en blik op de toekomst
De heer J. Heijkoop, waarnemend burgemeester van Alblasserdam, gaf in zijn afscheidsrede de raad enige adviezen mee voor de toekomst. In zijn tijd als onze burgemeester heeft de heer Heijkoop de functie van voorzitter van de raad op zijn manier ingevuld. Ondanks het feit dat wij hem moesten delen met Hendrik-Ido-Ambacht is het hem toch gelukt om ook vaak aanwezig te zijn in de samenleving van Alblasserdam. De PvdA dankt de heer Heijkoop; hij heeft onze verwachtingen meer dan waar gemaakt.
De PvdA-fractie heet de voormalig griffier van Dordrecht en Rotterdam en nu kroonbenoemde burgemeester, de heer J. Paans, welkom. Uit de vele kandidaten kwam hij als beste uit de bus en we hebben er alle vertrouwen in dat de heer Paans een goede burgemeester zal zijn.
Jop’s; de PvdA is zeer tevreden dat op initiatief van de jeugd en na nog wel goed overleg met bewoners en college is besloten dat de Jop’s komen.
De Perspectiefnota geeft richting voor een structureel sluitende begroting voor 2016 en de doelstelling is het meerjarenperspectief voor de jaren daarna ook sluitend te laten zijn. Wij zijn blij om aan de voorkant betrokken te zijn bij het zoeken van financiële ruimte en denken daar ook graag over mee. Tegelijk hebben we er het volste vertrouwen in dat het college deze ruimte vindt. De PvdA is tevreden met het feit dat één van haar verkiezingsspeerpunten is gestart, namelijk een veiligere fietsverbinding met Papendrecht. Dit zal ook wat meer veiligheid bieden aan de schoolgaande jeugd die van Alblasserdam naar Papendrecht fietst.