Blik op de Raad – Juni 2015

Dhr. Heijkoop, een waarnemend burgemeester van Alblasserdam die waarneemt.
In zijn afscheidsrede gaf hij de raad nog wat adviezen mee voor de toekomst.
In de tijd als waarnemend burgemeester heeft dhr. Heijkoop als voorzitter van de raad de functie op zijn manier ingevuld.
Ondanks het feit dat wij hem moesten delen met H.I. Ambacht is het toch gelukt om ook vaak aanwezig te zijn in de samenleving van Alblasserdam.
De PvdA dankt dhr. Heijkoop voor waarnemen van de burgemeesters functie u heeft onze verwachtingen meer dan waar gemaakt.
Met het vertrek van de waarnemend burgemeester kwam de nieuwe kroonbenoemde burgemeester, dhr. J. Paans.
Voormalig griffier van Dordrecht en Rotterdam.
Uit de vele kandidaten kwam hij als beste uit de bus. Wij zijn als PvdA blij met de benoeming van dhr. Paans en hebben er alle vertrouwen in dat hij een goede burgemeester zal zijn

De perspectiefnota geeft een structureel sluitende begroting voor 2016 en uw doelstelling is in de begroting van 2016 voor alle jaren een sluitende begroting te presenteren.
De fractie is blij om aan de voorkant betrokken te zijn bij het zoeken van financiële ruimte en denkt daar ook graag over mee maar hebben er het volste vertrouwen in dat het college deze ruimte vind..
De PvdA is tevreden met het feit dat, één van haar verkiezingsspeerpunten, is gestart met een meer veilige fietsverbinding met Papendrecht. Dit zal ook wat meer veiligheid bieden aan de schoolgaande jeugd die van Alblasserdam naar Papendrecht fietst.