Blik op de Raad – Maart 2012

Noordoevers.

Een project in de regio dat gedragen moet gaan worden door de zes gemeenten uit de Drechtsteden en niet langer door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden.

Doorgang van het project is noodzakelijk, vooral om financiële redenen.

Stoppen met het project Noordoevers geeft direct een grotere rekening voor Alblasserdam.

Met de wetenschap dat dit een bijzonder vervelend probleem is waarbij je als Alblasserdam  financiële garanties moet geven hebben wij gekozen voor de oplossing die volgens ons het minst slecht is n.l. de Noordoevers uit de ROM-D plaatsen.

Immers het financiële risico hierbij wordt over een langere periode gespreid en deze constructie geeft zekerheid voor de subsidie van €10 mln. van de provincie voor de doorontwikkeling van de ROM-D.