Blik op de Raad – November 2014 (2)

Goed nieuws
Tijdens de raadsvergadering van 11 november is unaniem ingestemd met de Programmabegroting 2015 en het Meerjarenperspectief 2016-2018.
Het college is er in geslaagd een sluitende begroting en meerjarenperspectief te presenteren waarbij het gelukt is de Samenlevingsagenda, met de daarbij gemaakte op- en aanmerkingen van de partijen, om te zetten naar deze begroting.
De belangrijkste punten uit de Perspectiefnota vinden we terug in deze begroting.
In diezelfde raad deelde de burgemeester mede dat Andus, de onderneming die doorstart met Nedstaal, heeft besloten om geen asbesthoudend schroot te gaan verwerken in de fabriek in Alblasserdam.
In de raad van 13 november is de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Alblasserdam aangeboden aan de Commissaris van de Koning.