Blik op de Raad – November 2015

Tweede Burap 2015

Deze Burap is een duidelijke en prettig leesbare rapportage. Het zijn ogenschijnlijk aardige cijfers met een verwacht resultaat van 229.000 euro, maar nadere analyse leert dat er ook negatieve punten zijn:

  • De gevolgen van de decentralisaties zijn nog niet verwerkt c.q. onbekend.
  • De opbrengsten uit projecten blijven nog steeds achter (ondanks gunstige landelijke

Prettig is dat de beloofde opschoning van de reserves nu is verwerkt. Dit schept duidelijkheid

Het nieuwe overzicht inzake investeringen geeft een goed inzicht in wat er in de komende periode gedaan gaat worden.

De stoplichtrapportage van de samenlevingsagenda geeft een positief beeld te zien. We zitten duidelijk op de goede weg en moeten zo doorgaan.