Blik op de Raad – September 2012

De raad heeft unaniem ingestemd met het bestemmingsplan werkgebied.

Na jaren van discussie met name over de situatie met Hornbach heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het bestemmingsplan.

Een moeilijk besluit omdat er bij deze discussie veel juridische zaken spelen rondom het bestemmingsplan waar we uiteindelijk het advies van de jurist van de gemeente Alblasserdam hebben gevolgd.

Door gewijzigde wetten was het niet mogelijk, ondanks alle protesten van omliggende detailhandel,  een bouwvergunning aan Hornbach te weigeren.

Je zou in deze dus kunnen spreken van een Salomons oordeel van de raad.

Met deze instemming zijn, na een periode van 10 jaar, alle bestemmingsplannen van de Gemeente Alblasserdam weer actueel.