Blik op de Raad – September 2014

Zorgen voor de zorg

In de raad zijn de onderwerpen Jeugdhulp en Wmo aan de orde geweest.

Voor jeugdhulp is ingestemd met het Beleidsrijk transitie arrangement Jeugdhulp ZHZ. De jeugdhulp wordt nu door 17 gemeenten centraal georganiseerd.

Het Alblasserdamse Wmo beleidsplan is door de raad aangenomen.  De PvdA is van mening dat we als Alblasserdam, in tegenstelling tot berichten in andere media, al ver gevorderd zijn in de voorbereiding voor de invoering in 2015.

Belangrijk is dat er een overgangsperiode is voor met name de zorg tot 2016. Dat betekent dat de zorg in die periode zal worden getoetst aan de nieuwe wet- en regelgeving.

De PvdA zal scherp blijven toezien op het verdere verloop van de transitie van de jeugdhulp en de Wmo. En dan maar onder het motto “Zorgen voor de zorg”.