Blik op de Raad – september 2015

Uitbreiding van Het Kompas
Het Kompas heeft wettelijk recht op € 210.836 voor uitbreiding (106m2). Het schoolbestuur mag in overleg met het college minder toevoegen, echter voor mogelijk toekomstige uitbreiding moet worden uitgegaan dat 106m2 is toegevoegd. Het bedrag moet aan de uitbreiding besteed worden. Een bijkomend voordeel is dat een € 6.000 p/jr. kostende hangplek verdwijnt.
Een personeels-/werkruimte is veel meer dan een ruimte, waarin het personeel de pauzes doorbrengt. De ruimte wordt met diverse partijen gedeeld: Onderwijsondersteuners, orthopedagogen, schoolarts, logopedist, stagiaires, leerlingen (in kleine groepen) maken intensief gebruik van deze ruimte. Nu moet helaas magazijn en gang hiervoor worden gebruikt.
De PvdA is akkoord met het krediet van € 226.000