Blik op de Raad

In de raad is recentelijk de Jongeren Ontmoeting Plek (JOP) geëvalueerd. De JOP aan de Roemers Visscherstraat die op 25 maart dit jaar is geopend wordt veel door jongeren bezocht. Ondanks het gegeven dat er minder meldingen tav overlast noteren we ook een aantal aandachtspunten. Rotzooi op straat en geluidsoverlast zijn issues waar nog aan gewerkt moet worden. Dit laatste wordt aangepakt door een extra wand in te zetten. Sommige buurtbewoners pleiten voor uitbreiding van JOP’s zodoende de drukte te verspreiden. De PVDA steunt dit initiatief. Tieners en jongeren vragen immers altijd om een eigen plek dat echt van hen is. Wat we als PVDA eveneens belangrijk vinden is dat jongeren die daadwerkelijk voor overlast zorgen hierop worden aangesproken. Dit JOP traject kan immers alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten.