5 februari 2017

Algemene Leden Vergadering PvdA

Op 1 februari 2017 heeft in De Landvast de Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. Een kleine groep leden waren hierbij aanwezig. Met de komst van de aanstaande verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen op komst was er veel te bespreken. Het huidig bestuur trad af en werd weer herkozen. Ook is een nieuwe kascommissie gekozen. Met het bestuur, fractie en de aanwezige leden zijn afspraken gemaakt.
Met z’n allen gaan we de komende tijd de schouders er onder zetten en ons inzetten voor een socialere samenleving. Als u als lid van de lokale PvdA een bijdrage wilt leveren op een van de agenda punten, dan verzoeken wij u dit te melden bij voorzitter Evert Smit.  Het wij-gevoel begint bij je zelf. Samen Vooruit!