1 februari 2015

Gesprek over Zorg

GESPREK OVER ZORG MET STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN – woensdag 4 maart in het Waterwiel

Staatssecretaris Zorg – MARTIN VAN RIJN – is WOENSDAG 4 MAART 2015 vanaf 19.30 uur in Het WATERWIEL, Admiraalsplein 700 in Wielwijk. Om met Dordtenaren te praten over de kwaliteit van de zorg, de veranderingen en over hun ervaringen. Het gesprek vindt plaats o.l.v. BEN CORINO, verslaggever Drechtstad FM.

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD.

Wilt u van te voren al uw vraag laten weten, mail ons dan via pvdadordrecht@upcmail.nl
PROGRAMMA WOENSDAGAVOND 4 MAART IN HET WATERWIEL:
19.30 uur: Zaal open, koffie/thee
19.45 uur: Opening/welkom door Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA
Korte inleidingen door:
• Martin van Rijn, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Christien Baas, directeur Stichting De Wielborgh
• Karin Lambrechts, wethouder Zorg
IN GESPREK MET DE AANWEZIGEN/BELANGSTELLENDEN

Ook voorzitter van de PvdA Provinciale Statenfractie Ron Hillebrand neemt deel aan de discussie.martin