28 juni 2016

Haci Erdogan wordt gemeenteraadslid

Haci Erdogan is op 28 juni 2016 beëdigd als gemeenteraadslid. Hij volgt hiermee Tama Bijl op die om prive redenen haar raadslidmaatschap had beëindigd. Haci Erdogan was lid van de fractie als burgerraadslid. Omdat hij de eerst volgende op de verkiezinglijst stond, was hij volgens de kieswet de eerst volgende om als raadslid benoemd te worden.

Als bestuur en fractie verwelkomen wij hem. Wij wensen hem heel veel wijsheid toe in zijn raadswerk.

Dan de bijlagen over de benoeming er bij plaatsen.

IMG_0229 IMG_0228 IMG_0227 IMG_0226