Internationale vrouwendag in Alblasserdam

3 maart 2018

PERSBERICHT

Contactpersoon: Wim van Krimpen

Telefoon: 06 5153 6929

 

Internationale vrouwendag in Alblasserdam

met Lutz Jacobi in gesprek over diversiteit en representatie

 

ALBLASSERDAM, 2 maart 2018

Vrouwen en mannen uit Alblasserdam zijn op internationale vrouwendag, 8 maart, van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst met maaltijd in het gebouw ‘De Postduif’ aan de Randweg in Alblasserdam. Tijdens de bijeenkomst zal de Friese politica Lutz Jacobi in gesprek gaan met en over de vrouwen van de Alblasserdamse samenleving en over diversiteit in de lokale politiek. Ria Barra, initiatiefneemster van ‘Eet Mee’ en altijd op de bres voor haar medemens, verzorgt de maaltijd. Dorien Zandvliet, lijsttrekker van de PvdA in het Damdorp, is gastvrouw. 

 

Internationale vrouwendag

Het doel van Internationale Vrouwendag is aandacht te geven aan vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie. Het thema van de editie 2018 is ‘Mannen en vrouwen zijn overal gelijkwaardig’. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen draagt bij aan een vreedzame en duurzame wereld. In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is dan ook vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt dat die verklaring niet altijd voldoende is. Wereldwijd zijn meisjes en vrouwen nog altijd achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen. Zo is armoede onder vrouwen groter, zijn meisjes en vrouwen vaker het slachtoffer van seksueel geweld en zijn meisjes vaak uitgesloten van onderwijs.

 

Geen ver-van-ons-bed-show

De Alblasserdamse organisatoren vinden het belangrijk om ook lokaal aandacht te schenken aan het thema. Dorien Zandvliet: “Het lijkt allemaal een ver-van-ons-bed-show, dat gepraat over de positie van meisjes en vrouwen wereldwijd. Maar ook in Nederland speelt het thema. Zo zijn eenoudergezinnen vaker arm als de ouder een vrouw is en zijn vrouwen vaker dan mannen mantelzorger. Tegelijkertijd zijn vrouwen ondervertegenwoordigd op de plekken waar juist over dat soort thema’s beslissingen worden genomen: politiek en bestuur.”

 

Meer vrouwen in de Alblasserdamse politiek

Alblasserdam was de afgelopen periode een van de twee gemeentes in Nederland zonder ook maar een vrouw in de gemeenteraad.  Zandvliet vindt dat ontzettend jammer. “Niet dat mannen het niet zouden kunnen hebben over dingen als mantelzorg en armoede onder eenoudergezinnen. Het punt is dat de vrouwen er op dit moment dus bijna níet over mee praten in ons dorp. Terwijl het nota bene vooral over vrouwen gaat. Politiek gaat over representatie, over wie er vertegenwoordigd is, over of je de samenleving terugziet in de politiek. En nu is dat is gewoon niet goed genoeg waar het vrouwen betreft.”

 

Breed uitgenodigd

De organisatoren hebben geprobeerd zoveel mogelijk vrouwen die actief zijn in de Alblasserdamse samenleving uitgenodigd. Het is de bedoeling dat het gesprek gaat over de thema’s die vrouwen aangaan en over de rol die vrouwen spelen binnen die thema’s. Natuurlijk zijn mannen ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

 

Programma

17:00          INLOOP,  ONTVANGST MET SOEP EN BROOD

17:15          DISCUSSIE MET EN OVER VROUWEN IN ALBLASSERDAM ONDER LEIDING VAN Lutz Jacobi

19:00          VOLGEND JAAR WEER?

19:15          Napraten en netwerken