19 september 2017

Ledenvergadering

Op donderdag 7 september 2017 werd in Cultureel centrum De Landvast een ledenvergadering gehouden. Met de aanwezige leden werd tijdens deze vergadering, naast andere agendapunten, veel aandacht besteed aan de komende gemeenteraad verkiezingen. Aan de orde kwam het concept verkiezingsprogramma, concept kandidatenlijst en de verkiezingscampagne. De eerste vijf van de kandidatenlijst werd wel vastgesteld. Eind van dit jaar zal er wederom een ledenvergadering gehouden worden waarbij het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst door de leden zal worden vastgesteld. Middels een persbericht zullen de eerste vijf van de kandidatenlijst worden bekend gemaakt.