10 februari 2014

PVDA Alblasserdam maakt zich sterk voor de samenleving

Gewoon goed werk, versterken van de sociale infrastructuur en behoud van het groen. Dat zijn drie van de belangrijkste punten waarmee de PvdA in Alblasserdam de gemeenteraadsverkiezingen in gaat. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de Alblasserdamse sociaal democraten vandaag hebben gepresenteerd.

Het motto van het Verkiezingsprogramma is: PvdA-Alblasserdam: Sterk Lokaal!
Alblasserdam heeft volgens de PvdA een betrokken bevolking en een sterk verenigingsleven. Er zijn veel mensen die zich, al dan niet in georganiseerd verband, inzetten voor de samenleving. Met de decentralisaties van overheidstaken binnen het sociale domein naar de gemeenten wordt volgens de PvdA dat aspect van Alblasserdam heel belangrijk. De PvdA wil zich voor deze sociale infrastructuur inzetten en waar nodig versterken, zodat gemeente en samenleving samen kunnen werken aan een Alblasserdam waar jong en oud naar eigen vermogen mee kunnen doen.
Daarbij zet de PvdA zich in voor economie en arbeidsmarkt. Veel mensen zijn tijdens de crisis hun baan kwijt geraakt en bedrijven hebben het moeilijk. Daarbij is het belangrijk dat jongeren die niet aan een baan kunnen komen na hun opleiding ondersteuning krijgen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten volgens de PvdA de kans krijgen op hun eigen manier aan het werk te gaan.
Ook het behoud van het groen in Alblasserdam is voor de PvdA van groot belang. Er zijn veel mooie plekken in het dorp, zoals de omgeving rondom het Lammetjeswiel, Park huis te Kinderdijk en Bos Rijkee. De PvdA wil die gebieden nog mooier maken en uitbreiden door ze door een fiets- en wandelroute aan elkaar te verbinden. Het prachtige polderlandschap in het buitengebied is een van de belangrijkste visitekaartjes van ons dorp. Het huidige bestemmingsplan daarvoor blijft wat de PvdA betreft dan ook gehandhaafd.
Hoewel deze drie punten voor de PvdA centraal staan, zijn punten als behoud van het schoolzwemmen, geen herbouw van de sluis op de dam, geen windmolens op Alblasserdams grondgebied, constructieve samenwerking in de Drechtsteden, goed openbaar onderwijs, goede huisvesting van de mensen van het woonwagencentrum aan de Staalindustrieweg, ondersteuning van de nieuwe sportstichting en het stimuleren van het burgerinitiatieven van even groot belang.

De kandidatenlijst van de PvdA bestaat uit mensen die midden in de samenleving staan en kenmerkt zich door diversiteit. Met oude rotten Rinus van Lavieren en Jan Lok zijn kennis en ervaring gewaarborgd. Nieuwkomers Tamara Bijl en Haci Erdogan staan garant voor een frisse blik en nieuwe sociale ideeën.

Ter presentatie van het Verkiezingsprogramma zal de PvdA op Valentijnsdag rozen en warme choco uitdelen bij de waterbus.
De PvdA zal daar tussen 07.00 en 09.00 uur aanwezig te zijn om tijdens het aangename ook nuttig bezig te zijn.