17 januari 2017

Uitnodiging ledenvergadering

Aan de leden van de PvdA afdeling Alblasserdam

 

Waarde partijgenoten

Hiermee worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering van

woensdag 1 februari 2017

aanvang 20:00 uur

Landvast, Haven 4, Alblasserdam

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 30 maart 2016 (bijlage 1)
 4. Jaarverslag 2016 (bijlage 2)
 5. Financieel verslag 2016 (bijlage 3)
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Werkplan 2017 (bijlage 4)
 8. Begroting 2017 (bijlage 5)
 9. Verkiezing kascontrolecommissie
 10. Bestuursverkiezing
 11. Fractieverslag (bijlage 6)
 12. Tweede Kamerverkiezingen, 15 maart 2017
 13. Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018 (bijlage 7)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting