Versterken sociale infrastructuur

Alblasserdam heeft een betrokken bevolking en een sterk
verenigingsleven. Er zijn veel mensen die zich, al dan niet in
georganiseerd verband, inzetten voor de samenleving.

Alblasserdam heeft een betrokken bevolking en een sterk
verenigingsleven. Er zijn veel mensen die zich, al dan niet in
georganiseerd verband, inzetten voor de samenleving. Met de
decentralisaties van overheidstaken binnen het sociale domein naar de
gemeenten wordt dat aspect van Alblasserdam heel belangrijk. De PvdA
wil zich voor deze sociale infrastructuur inzetten en waar nodig
versterken, zodat gemeente en samenleving samen kunnen werken aan een
Alblasserdam waar jong en oud naar eigen vermogen mee kan doen.