Wethouder

Dorien Zandvliet

Dorien Zandvliet

Over Dorien Zandvliet

Dorien Zandvliet is sinds 7 mei 2014 wethouder voor de PvdA in Alblasserdam.

Dorien is geboren in 1982 in Nieuw-Lekkerland en woont sinds 2003 in Alblasserdam. Zij deed de HBO-opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming in Rotterdam en studeerde daarna Filosofie aan de Erasmus Universiteit. Binnen die studie hield zij zich onder andere bezig met ethiek, persoonlijke identiteit, wijsgerige antropologie en politieke theorieën. Zij studeerde in 2007 cum laude af op sociale rechtvaardigheidstheorieën.

Dorien heeft onder andere als griffier voor de gemeenteraad van Alblasserdam gewerkt en voor de zes gemeenten in de Drechtsteden waar zij programmaregisseur sociaal was.

De portefeuille waar Dorien binnen het College van Burgemeester en Wethouders mee belast is bevindt zich vooral op het sociale domein. Zorg, welzijn en jeugd zijn daarbinnen op dit moment zeer belangrijk omdat per 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk worden voor de zorg voor jeugdigen en de zorg voor volwassenen die langdurige zorg nodig hebben. We noemen dit de decentralisaties Jeugdhulp en Nieuwe WMO. Naast deze onderwerpen houdt Dorien zich bezig met de portefeuille cultuur en cultuurhistorie en het project rondom de verplaatsing van de woonwagenlocatie aan de Staalindustrieweg.

Wat Dorien voor ogen heeft is een samenleving die mensen de kans biedt het beste uit zichzelf te halen, die mensen mee laat doen, voorzover dat binnen hun mogelijkheden ligt. “Alblasserdam is een prachtig dorp, met een diverse en actieve samenleving. Ik ben blij dat ik daar deel van uit mag maken en vindt het een eer daar aan verder te mogen werken.”

Dorien is getrouwd en heeft twee kinderen. Dorien is te vinden op twitter onder de naam @watdoordacht, waar zij behalve over Alblasserdam ook twittert over allerlei dingen die haar persoonlijk bezig houden.
Dorien Zandvliet