Voorzitter

Evert Smit

Evert Smit

Over Evert Smit

Evert Smit, voorzitter

Ik ben geboren in Kaapstad (Zuid-Afrika), maar opgegroeid in Slikkerveer, aan de overkant van de Noord dus. Voor de middelbare school ging ik met de fiets (in de winter met de bus) heen en weer naar Rotterdam. Ik heb sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik een paar jaar geleden (2013) ook gepromoveerd ben.

Ik woon sinds 1982 in Alblasserdam, maar ik kende het al omdat m’n vader er had gewerkt (bij oliehandel Vroege (aan de Kade). Zelf heb ik in ons mooie dorp enkele jaren gewerkt als lasser, bij Van der Giessen – de Noord.

Na mijn studie heb ik gewerkt bij het Havenbedrijf Rotterdam en als docent aan de Erasmus Universiteit. Sinds 1994 werk ik bij een onderzoeks- en adviesbureau dat werkt voor ondernemingsraden, vakbonden en sociale partners op het gebied van arbeidsverhoudingen. Ik ben een verklaard voorstander van medezeggenschap, omdat het tegenwicht biedt tegenover te grote machtsongelijkheid in bedrijven en bij kan dragen aan goede arbeidsrelaties en een gezonde bedrijfsvoering.

Vanuit een vergelijkbare motivatie ben ik lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik geloof in de sociaaldemocratie als basis voor de rechtsstaat.