Oud Burgerlid

Leo Verwoert

Leo Verwoert

Over Leo Verwoert

Leo Verwoert is op 31 juli 2016 overleden. Leo was in hart en nieren een echte PvdA er. Leo heeft zich vele jaren ingezet voor de Alblasserdamse samenleving op diverse manieren. Hij is meerdere malen gemeenteraadslid geweest. De laatste jaren zette hij zich in als Burgerraadslid. Wij bedanken Leo voor  zijn jarenlange inzet voor ons lokale partij. Als je meer wil weten over Leo lees hieronder dan verder.

Ik ben geboren en getogen in Alblasserdam. In 1944 werd ik geboren in de Vinkenpolderweg, waar ik tot mijn twaalfde jaar heb gewoond. Mijn ouders verhuisden toen naar de rivierenbuurt. Ik bezocht de openbare lagere school in de Lelstraat en daarna de openbare Mulo.

In 1961 ben ik gaan werken bij Nationale-Nederlanden en heb daarvoor menig avondstudie moeten doen. Uiteindelijk heb ik daar meer dan 44 jaar gewerkt.

Ik leerde mijn echtgenote Kundra, een echte Alblasserdamse, kennen in het Keldertje. In 1971 zijn we getrouwd en kregen twee kinderen; zoon Henk en dochter Henny. Intussen ben ik de trotse opa van drie kleinkinderen.

Als vrijwilligers ben ik jaren actief geweest. Zo was ik 20 jaar begeleider bij de jaarlijkse meerdaagse schoolreis van de Prinses Margrietschool. Jarenlang ben ik samen met mijn echtgenote als leiding mee geweest naar het schoolkamp in de Drunense Duinen. Voorts ben ik meer dan 25 jaar actief geweest voor de Voetbalvereniging Alblasserdam, eerst als jeugdvoorzitter en daarna als penningmeester. Daarnaast zat ik namens het bestuur van de VVA in de raad van advies van het sportpark Souburgh. Dit laatste moest ik stoppen toen ik lid werd van de gemeenteraad.

In 2007 ben ik in de raad gekomen als vervanger van Sjoerd van Reeuwijk, die uit Alblasserdam vertrok. De volgende gebieden hebben mijn speciale aandacht: Audit, Bestuur, Financiën, Luchtkwaliteit en Samenleving.

Naast gemeenteraadslid ben ik ook lid van de commissie Dorpsbehoud van de Historische Vereniging. In de beperkte tijd welke nog rest lees ik graag en verzamel boeken over de historie van de West-Alblasserwaard en over scheepvaart en scheepsbouw.